Ihmisen paras paikka

Suomen energiajärjestelmä on merkittävässä murroksessa. Sähköntuotantoon ja -jakeluinfraan kohdistuu merkittäviä investointeja seuraavien vuosikymmenien aikana. Murros tarvitsee tekijöitä ja insinööriosaamista.

Tarvitsemme työntekijöiden koko potentiaalin yhteiskuntamme käyttöön. Työelämä tarvitsee ihmisläheisen johtamismallin.

Envisorin missio on luoda toimivaa energia- ja vesihuoltoinfraa sekä tarjota työntekijöille mahdollisimman hieno työpaikka. Työpaikan, jota he haluavat suositella arvostamilleen ihmisille. Uskomme hyvän työpaikan tuovan asiakkaillemme erinomaista palvelua ja mahdollistavan Vihreän Siirtymän toteutumisen.

Onnellinen insinööri­toimisto

Envisor on paikka missä ihmisen on hyvä ja turvallinen olla. Meillä kaikki ovat tasa-arvoisia Joukkueen jäseniä. Meillä jokainen saa tarvittavan tuen ja onnistumisen edellytykset, sekä mahdollisuuden kehittyä niin ammatillisesti kuin ihmisenäkin. Olemme Joukkue missä nautimme yhteisistä ja toisten onnistumisista. Autamme ja tuemme työkavereitamme, aina ja kaikissa tilanteissa. Tarpeen tullen suojelemme yhteisöä ja sen jäseniä sekä otamme vastuuta. Pyrimme kaikessa kommunikoinnissamme maanläheisyyteen ja avoimuuteen. Uskomme laadukkaan ja tiiviin kommunikoinnin voimaan. Elämä Envisorissa on sopivassa määrin juhlaa ja arkea.

Vaatimuksena Envisorilaisuudelle on rehtiys sekä halu etsiä omaa parasta elämää. Ihmisinä vahvuutemme ovat erilaisia, mutta hyväksymme itsemme ja muut sellaisenaan. Luotamme toisiimme ja olemme luottamuksen arvoisia. Envisorilaisena emme puhu pahaa toisista.
Envisorilaisen tunnistaa ihmisestä, joka haluaa luoda omasta elämästään mahdollisimman hienon ja arvokkaan. Parhaan version itsestään.

Yrityksenä Envisor on onnellinen insinööritoimisto, mikä on kilpailukykymme. Palvelumme asiakkaille täyttävät aina kaikki laadukkaan tekemisen kriteerit. Olemme sitoutumattomia. Olemme kyvykkäistä ihmisistä koostuva kyvykäs ryhmä, joka auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään.

Envisorissa olet toivottu sellaisena kuin olet. Ihmiset tekevät Envisorin. Ja se on #ihmisenparaspaikka.

Resonoiko?